Leoparden är ett stort kattdjur som är känt för sin gula färg och sina svarta prickar. Den förekommer på kontinenten Afrika, men även i vissa delar av Asien. I Afrika finns det leoparder på flera platser men eftersom de är skygga till sin natur kan det vara svårt att upptäcka dem.

Leoparden har en mankhöjd som kan ligga på 45 centimeter upp till 80 centimeter och de kan väga upp till 70 kilo. Honan är vanligtvis en aning mindre än hanen. De lever vanligtvis ensamma förutom honor som nyligen fått ungar. Leoparden är som mest aktiv vid skymningen och gryningen eftersom det då är lite svalare. Under dagen väljer de istället att leta efter skugga under buskar eller uppe i träd och sover tills värmen börjar avta.

Djurens föda består av allt möjligt från små skalbaggar till stora byten som antiloper, trots detta föredrar de flesta leoparder oftast byten som är i ungefär samma storlek som de själva. När de fångat sitt byte är det inte ovanligt för leoparden att dra upp det i ett träd för att skydda det och göra det svårare för andra rovdjur att stjäla bytet från dem.