Lejonet är nog ett av de mest välkända djuren när man pratar om “The Big Five”. Det är det näst största kattdjuret i världen och till skillnad från andra kattdjur lever lejon i flockar istället för i ensamhet. En annan sak som gör lejonet unikt är att det är väldigt lätt att se skillnad på honor och hanar. Vuxna hanar har nämligen en stor man runt huvudet vilket honorna saknar. Hanarna är dessutom lite större i storleken, de kan ha en mankhöjd på över 120 centimeter medan honorna brukar ha en mankhöjd på runt 90 centimeter. Hanarna kan väga över 200 kilo, ibland närmare 300 kilo medan honor väger mellan 110-160 kilo. Lejon finns även i Asien, men dessa är lite mindre i storleken jämfört med det afrikanska lejonet.

En lejonflock kan bestå av upp till 4 hanar, 10-15 honor och deras ungar. En hane ses som alfa vilket gör att de andra hanarna kan bli tvungna att lämna flocken om de har konkurrerat med alfahanen och förlorat. Honorna däremot stannar oftast kvar i flocken hela livet. Förutom att lejonen lever i flock jagar de även i flock. Deras byten består av medelstora däggdjur som zebror, antiloper och gnuer. Lejon kan också stjäla kadaver från andra rovdjur. Ett lejon kan äta upp till 30 kilo kött på en gång och med den sträva tungan kan det slicka bort allt från skelettet. När de inte jagar och äter letar de gärna efter lite skugga för att vila. De kan ligga i upp till 20 timmar på en dag.