Noshörningen har funnits på jorden i över 50 miljoner år. Tidigare fanns det 30 olika arter, men idag finns det 5 varav 2 av dessa går att hitta i Afrika – den vita noshörningen och den svarta noshörningen. Noshörningen ingår i “The Big Five” och är den mest utrotningshotade bland de djur som ingår i gruppen. Från namnet på de två sorterna är det lätt att anta att de två noshörningarna ser helt annorlunda ut i färgen. Så är dock inte fallet utan de är båda gråa i färgen, skillnaden mellan den vita och den svarta noshörningen ligger i formen på deras läppar.

De flesta noshörningar kan trots sin vikt springa relativt snabbt. Det varierar lite mellan de olika arterna, men toppfarten sägs ligga mellan 40-50 kilometer i timmen. En annan sak de två arterna har gemensamt är att de gärna håller sig i skuggade områden under de varmaste timmarna på dagen och beger sig ut och äter tidigt på morgonen eller fram mot eftermiddag och kväll när det är svalare.

Den vita noshörningen

Den vita noshörningen kallas även trubbnoshörningen och är den allra största bland alla noshörningar. Den lever främst i Sydafrika, men går att hitta på ett antal andra platser på kontinenten. Den är grå i färgen, precis som andra noshörningar, men kallas vit tack vare ordet “widje” vilket betyder vid och det syftar på noshörningens breda överläpp. Den breda överläppen är anpassad för gräsbete.

Den vita noshörningen har en bred mule vilket gör det lättare för den att beta gräs. Djurets kroppslängd kan överstiga 4 meter och den kan väga över 3000 kilo. Honorna är vanligtvis lite mindre än hanarna. De har två horn på huvudet där det främre kan bli upp till 150 centimeter långt vilket är relativt ovanligt. Det stannar ofta vid 60 centimeter. Det bakre hornet är lite mindre med en längd på upp till 50 centimeter. De har även en smal svans med hår längst ut. De enda kroppsdelarna den vita noshörningen har synligt hår på är på svansen, ögonlocken och vid öronen.

Den svarta noshörningen

Den svarta noshörningen, eller spetsnoshörning är lite mindre i storleken jämfört med den vita. Den finns i de östra och södra delarna av Afrika och jämfört med den vita är den svarta noshörningen kraftigt utrotningshotad.

Storleksmässigt är den svarta noshörningen en aning mindre än den vita. De kan bli mellan 3 till 3,5 meter långa och väga upp till 1400 kilo. De har också två horn på huvudet som innehåller keratin, ett svavelhaltigt protein. Det största hornet kan bli upp till 70 centimeter. Mulen hos spetsnoshörningen är spetsig i formen vilket gör det lättare för djuren att äta buskar. Färgen på noshörningen är grå, hur mörk den är beror på vilken sorts jord den rullat sig i.