Den afrikanska elefanten är det allra största landlevande djuret i världen, och det tyngsta. Elefanthonorna lever i hjordar tillsammans med sina ungar. Tjurar däremot vandrar iväg eller blir utstötta när de har blivit könsmogna. När de lämnar sin mamma eller blir utstötta vandrar de omkring i sitt område på jakt efter en hona. Elefanter kan vara dräktiga i över 20 månader vilket är det längsta bland däggdjuren på jorden. En kalv föds per hona mellan vartannat till vart fjärde år och kalvarna väger närmare 100 kilo vid födseln. En vuxen afrikansk elefant kan däremot väga över 5 ton. Trots att kalven i första hand väljer att stanna hos sin mamma är det inte ovanligt att kalvarna diar från andra honor i gruppen. En elefant kan leva till att bli runt 70 år när den lever vilt.

Elefantens föda består av stora mängder gräs, rötter, bark och frukter. De kan äta upp till 137 kilo per dag vilket gör det möjligt för djuren att vandra långt. De sover nämligen inte särskilt mycket utan väljer istället att vandra över stora områden för att hitta platser där det finns tillräckligt med mat.

Elefantens snabel, öron och snabel

Betar finns hos både honor och hanar, och används för att gräva efter vatten och mat samt till att skala av barken från träd. Elefanterna kan också använda sina betar för att slåss, både för att skydda sig mot andra djur och när hanarna slåss mot varandra. Många elefanter jagas på grund av sina betar och det höga värdet elfenben har på den svarta marknaden. Trots att elfenbenshandeln är olaglig idag finns det ändå ett antal tjuvskyttar som hotar elefantpopulationen.

Snabeln är enkelt förklarat en lång näsa med upp till 100 000 olika muskler. Elefanten kan använda den till ett antal olika saker, bland annat till att andas, lukta, dricka, greppa saker och trumpeta. Den afrikanska elefanten har dessutom två små fingerliknande utstick längst ut på snabeln som de kan använda för att greppa mindre saker med. De asiatiska elefanterna däremot har endast ett fingerliknande utstick på sin snabel.

Elefantens öron hjälper till att svalka ner djuret samt hjälper till att skydda mot solstrålarna. Ett annat sätt elefanterna skyddar sig mot solen på är att suga upp vatten i snabeln för att sedan spruta det över sig själva. De kastar sedan ett lager damm på sin hud som fastnar och skyddar dem mot solen.