Dingo är en typ av vildhund som finns på flera platser på kontinenten Australien. Den lever främst i vildmarken och sägs ha utvecklats från de hundar som anlände tillsammans med människor från Sydostasien för några tusen år sedan. Dingon påminner väldigt mycket om tamhunden i utseendet och den kan givetvis skälla som en vanlig hund, men håller sig oftast till att yla och gnälla istället på samma sätt som tamhunden eller vargen. Precis som vargen är dingon också rätt skygg och undviker därmed platser där större grupper människor gärna befinner sig.

Trots att man vanligtvis endast ser en eller två dingos lever de i flock och har en gulaktig färg på pälsen, men det finns även bruna och svarta dingos. Områden där de har sitt revir är oftast ostört av människor och en grupp kan bestå av upp till 12 individer. Djuren lever vanligen mellan 7-9 år, men de dingos som har växt upp i fångenskap kan leva ett par år längre. De har en relativt varierad diet, men håller sig vanligtvis till små däggdjur som pungdjur och kaniner. De kan även jaga ödlor, fåglar, insekter, vissa frukter och ibland dödar dingon tamboskap, framförallt får.