Koalan är ett trälevande pungdjur från Australien. Den lever främst i det östra kustområdet i Australien samt i det sydöstra hörnet av kontinenten. Tidigare fanns koalan även i de södra och västra delstaterna, men har allt eftersom minskat tills den dag är utdöd i vissa områden. Trots detta har man lyckats föra in djuret igen i South Australia.

En koala föds cirka 30 dagar efter befruktningen och är endast 2 centimeter. Ungarna kryper direkt in i moderns pung på magen där de stannar i drygt 6 månader. Efter det första halvåret kryper de ut och upp på mammans rygg där de kan leva tills de blir 3 år gamla. När de når 4 år är de färdigutvecklade och redo att hitta sin egen plats. Koalor sägs kunna bli upp till 20 år gamla, chansen att de lever så länge vilt är dock relativt låg med tanke på hur många som dödas av hundar och bilar varje år. Lever de i fångenskap har de därför större chans att nå 20-årsåldern.

Koalan tillbringar största delen av sitt liv i eukalyptusträden och anledningen är att dessa träd är kallare än luften i Australien. Koalorna använder helt enkelt dessa träd som ett sätt att kyla ner sig. De äter dessutom bladen på träden. Bladen innehåller rätt stora mängder giftiga fenoler. Dessa gifter gör att bladen är farliga för många andra djur. Koalan är ett av de få djur som bladen inte kan skada, de kan äta upp till ett kilo föda per dygn. De är ett kräsna till sin natur och lämnar inte ens träden för att dricka vatten utan de klarar sig på den vätska som finns i eukalyptusbladen. För att koalan ska kunna bryta ner giftet som finns i bladen krävs det en hel del energi vilket gör att djuren kan sova upp till 18 timmar per dygn.