Buffeln är ett av djuren som ingår i “The Big Five” i Afrika. Det finns mängder av bufflar i både de östra och södra delarna av Afrika där de lever i stora flockar. Det kan ingå över 1000 djur i en flock och enda gången de är ensamma är om djuret har blivit skadat och efterlämnat. Det är då buffeln är som farligast eftersom den inte har sin flock till hjälp mot andra rovdjur. De har stora horn som kan bli upp till 160 centimeter långa vilka de använder för att hålla rovdjur borta. Man kan jämföra kraften bakom hornen med en bil som kör in i en vägg i 50 kilometer i timmen.

Mankhöjden på en buffel kan variera mellan 1 meter upp till 1,7 meter och de typiska afrikanska bufflarna som lever på savannen kan väga från 500 kilo upp till över 900 kilo. Honorna är vanligtvis lite mindre än hanarna. Buffeln har en rätt lång livslängd, de kan nämligen leva mellan 15-25 år men med alla rovdjur som finns i Afrika är det inte ovanligt att en stor del bufflar blir föda åt dessa djur och därmed inte tar sig upp till 20-årsåldern.

Buffeln är ett betesdjur vilket betyder att deras diet består av olika typer av gräs. De äter även det grövre gräset som många andra djur lämnar. När det är torka och nästan inget gräs som växer äter de istället blad på buskar och träd. De betar främst tidigt på morgonen innan den värsta värmen dyker upp och då söker de efter skugga. Eftersom de måste dricka vatten minst en gång om dagen håller de sig gärna i områden nära vatten, vare sig det gäller en flod eller ett mindre vattenhål.

Honorna får sällan kalvar före 5 års ålder. De är dräktiga i cirka 11 månader innan de får en kalv, fler än en är väldigt ovanligt. Kalvarna föds dessutom främst under regnperioden och diar tills de är 10 månader gamla. Om kalven är en hane lämnar den mamman när den nått 2 års åldern för att gå med ungtjursgruppen. Kalvar som är honor kan däremot stanna kvar i samma område trots att de inte kräver någon hjälp från sin mamma längre. En stor grupp bufflar kan alltså vara uppdelad i mindre grupper trots att det ser ut som en enda.