Geparden, internationellt kallad cheetah, är det snabbaste landlevande djuret i världen och kan nå en max hastighet på 100 km/tim. Idag gäller det att bevara detta fantastiska djur att undkomma utrotning som tyvärr hotar alla stora kattdjur. Dess svartprickiga päls, höga ben och smäckra vackra kropp är rastypisk för geparden. Lustigt nog är geparden den enda av de stora kattdjuren som spinner som en vanlig tamkatt.

Hoten mot geparden

Geparden existerade i Europa, Amerika och Asien för ungefär 12 000 år sedan. En plötslig utrotning av geparden från dessa världsdelar orsakade vad man kallar en flaskhals. När få djur av en art överlever minskas kraftigt den genetiska variationen och närbesläktade geparder parar sig med varandra. De genetiska studier som utförts visar att geparden saknar nästan all genetisk variation. Konsekvensen av inavel har lett till hög dödlighet hos gepardens ungar, livskraften från hanarnas sperma har kraftigt försämrats samt att geparden har lägre motståndskraft mot infektioner och sjukdomar. En ytterligare konsekvens är att geparden tappat mycket av sin anpassningsförmåga till förändringar i sin livsmiljö.

Är geparden katt- eller hunddjur?

Geparden är den enda av de stora katterna som kan spinna som en katt. Däremot kan geparden, till skillnad mot de andra stora katterna, inte dra in sina klor och är mer lik en hund. En annan stor skillnad mellan geparden och de andra stora katterna är att geparden kan utveckla stor tillgivenhet till människor och påminner mycket om en hund. Det är idag förbjudet att äga en gepard i de flesta länder men det går alldeles utmärkt för dig som älskar djur att skaffa en fin katt eller fantastisk hund istället. Som djurägare är det viktigt att förse ditt husdjur med en djurförsäkring. Den bästa försäkringen erbjuds idag av https://www.lassie.co/ som är en digital djurförsäkring. Hos https://www.lassie.co/ kommer du inte bara att få marknadens snällaste villkor men även den högsta ersättningen för veterinärvård. Lassie erbjuder sina kunder personlig service och du får snabb hjälp alla dagar i veckan (mellan 7-22). Din hund eller katt förtjänar det bästa och med en djurförsäkring hos https://www.lassie.co/ kan du känna dig helt trygg.

Geparder till Indien

Geparden är ett djur som behöver stora vidsträckta ytor för att kunna överleva. Ett gepardrevir kan bestå av en yta på 100 till 150 kvadrat kilometer (enligt studier som utförts i Namibia). Trots detta har Namibia världens största population av geparder på cirka 2 500 djur. Detta har gjort det möjligt för Indien att kunna återintroducera geparden, 70 år efter det att den utrotats. Den sista geparden sköts 1947 och Indien vill nu hämta geparder från Namibia.

Iranska geparder

Indien ville från början få geparder från Iran men populationen har tyvärr minskat till oroväckande låga nivåer på endast 20 till 50 djur. Problemet kvarstår att flytta geparder från Afrika (och inte Asien) och frågan är om djuren kommer att kunna hantera den nya miljön. Den utrotade geparden i Indien var en asiatisk gepard. Även om den asiatiska och afrikanska geparden är samma art skiljer sig storleken mellan de två. Ett annat frågetecken är om naturreservatet i Indien på 1 000 kvadrat kilometer är tillräckligt stort. Vad som är solklart är att detta fantastiska djur behöver all hjälp och skydd för att bevaras.